Nieuwe account aanmaken

Geef je eigen e-mailadres hier in. Alle e-mails met betrekking tot deze webapplicatie worden naar dit e-mailadres gestuurd.
Ik wens me te laten registreren als
Ik heb reeds recht op tolkuren aangevraagd bij VAPH
Ik heb reeds recht op tolkuren aangevraagd bij VDAB
Ik heb samen met mijn school recht op tolkuren aangevraagd bij AGODI
Ik wens dat het CAB samen met mij tolkuren bij de overheid aanvraagt en/of beheert

Extra info :

Handleidingen :